En krone sparet er en krone tjent: Når du sparer penge med en rabatkode, kan det være, at vi modtager en provision.

Kategorier

Mist ikke overblikket over mere end 280 onlinebutikker

Der er mange fordele ved at foretage sine køb online, fremfor i fysiske butikker og shopping centre. En af fordelene ved at shoppe online er, at man ikke skal bruge lang tid på at finde en parkeringsplads, vente på transportmidler for at komme frem til det nærmeste shopping center, vente ved prøverummene for at prøve tøj, stå i lange køer for at betale for sine varer, huske åbningstiderne, vente længe ved kassen for at returnere sine produkter etc. Desuden er betalingen fleksibel og sikker, hvilket betyder, at de fleste kan betale for deres varer online. Onlineshopping er derfor mere fleksibel og mindre tidskrævende, fordi man kan foretage sine køb når og hvor som helst man ønsker. Det kræver blot den rigtige onlinebutik og få klik. Især i en travl hverdag er onlineshopping en god ide, da det er mere tidsbesparende end handel i fysiske filialer.

Hos Rabathelten kan vi give jer endnu en god grund til at handle online. Man kan nemlig finde rabatkoder, der nogle gange giver op til 50% rabat. På rabathelten.dk kan man nemlig finde aktuelle rabatkoder og tilbud til mere end 280 webbutikker og dermed reducere prisen på diverse onlinekøb. Under vores kategorier har vi samlet alle onlinebutikker under relevante hovedkategorier for at gøre det enklere og mere overskueligt for brugeren at finde netop den rabatkode vedkommende gerne vil bruge. Der findes nemlig 12 forskellige hovedkategorier som eksempelvis ”Rejse”, ”Mode & Accessoires”, ”Foto & Print” og ”Bolig & Indretning” m.fl., der giver et mere struktureret overblik over Rabatheltens butiksudvalg. Eksempelvis kan man under kategorien ”Mode & Accessoires” finde tøj, smykker og accessoires i blandt andre Zalando, H&M, ASOS og Ellos m.fl. Hvis man leder efter en ny computer skal man kigge under kategorien ”Computer & Elektronik”. Skal man derimod printe sine digitale billeder ud eller få dem trykt på eksempelvis en pude eller kop kan man kigge under kategorien ”Foto & Print”. Ved at benytte disse kategorier bliver det lettere og hurtigere for vores brugere at finde den onlinebutik og den rabatkode de helst gerne vil bruge.

Især mode og boligindretning er populære iblandt vores brugere

Ifølge Danmarks statistik er bolig, indretning, mode og fritid det danskerne bruger flest penge på. Det er Rabathelten også enig i, da de fleste af vores salg stammer fra bolig og indretningsbutikker eller diverse mode webshops. Ved at bruge en af vores rabatkoder kan de fleste onlinekøbere spare penge på de produkter de gerne vil købe. Hver rabatkode har en titel, hvor man kan læse om dennes tilbud samt en kort beskrivelse, der forklarer, hvad koden kan bruges til og hvad den eventuelt ikke kan bruges til. Derudover kan man se, hvor mange gange en kode er blevet benyttet, om den er blevet testet og om den rent faktisk fungerer. Når man klikker på koden vil man sendes direkte til webshoppens egen hjemmeside, hvor man kan vælge og handle de produkter man gerne vil have. Man skal blot huske at skrive rabatkoden ned eller kopiere den med sin mus, da man skal registrere den undervejs i sin shoppingsproces. Som regel skal rabatkoden sættes ind i et felt, hvor noget omkring rabatkode eller gavekort fremgår. Herefter skal man trykke på ”enter” eller klikke på ”Anvend”, ”Godkend” eller lignende for at reducere det fulde beløb. Nu er det dermed blevet nemmere at gå ind på en favorit onlinebutik, finde en aktuel rabatkupon dertil og spare penge på en vare til enten sig selv eller til en man holder af.

Priser og popularitet varierer i forhold til årstiden

Produkternes efterspørgsmål og popularitet varierer, når årstiderne skifter. Det samme gælder priser for tjenester og produkter. Med andre ord er det nemlig ikke lige gyldigt om man bestiller en rejse inden jul eller i februar-måned. Tidspunktet på dagen er heller ikke lige gyldigt, når man skal bestille en ny mobiltelefon, booke hotelophold eller en rejse. Der er nemlig en såkaldt Primetime for onlineshopping. Det er som regel når folk holder frokostpause eller i weekenderne, hvor de har mere tid til at shoppe på nettet. I weekenderne er det også mange butikker, der aktualiserer tilbud og rabatkoder, da folk har mere tid til at handle online. Som regel kan man opnå store besparelser på elektronik mellem fredag og søndag. Søndag er også den dag, hvor folk shopper mest online, da de har mere tid og overskud til det. Inden jul stiger populariteten blandt onlinebutikker, der sælger legetøj, skønhedsprodukter og oplevelsesgaver, mens der om vinteren sker et boom i salg af tøj og sko. Under Black Friday er især elektronik populært. Rejsekategorien har sit højdepunkt op til sommerferien, da de fleste holder ferie i denne periode og leder derfor efter rejser og hoteller. Øvrige kategorier som for eksempel fodrer og produkter til kæledyr, sportsartikler og boligindretning ændrer ikke popularitet eller efterspørgsel i løbet af året. Med lidt held kan man finde en aktuel rabatkode hos Rabathelten, der kan gøre de fleste onlinekøb billigere, så man kan bruge pengene på noget andet.